Полезна информация за застраховките и застрахователите в България

Posted by WebBiz on септември 20, 2012
Застрахователи / Коментарите са изключени

Историческа информация за общите премии получени от застрахователни дружества по основните видове застраховки

вид Застраховки           2008           2009           2010          2011
Злополука 27 343 514 24 840 766 23 978 642 24 900 354
Асистънс 10 512 565 9 793 175 9 960 569 11 127 766
Каско 726 948 794 625 081 720 519 671 058 467 781 221
Гражданска отговорност 393 608 534 452 236 406 493 853 688 536 497 053
Други 114 431 714 114 431 714 114 431 714 114 431 714
Собственост 259 593 318 277 930 169 261 409 783  258 581 564
Общо 1 532 438 440 1 456 839 769 1 374 786 758 1 362 056 138

 

Премийният приход реализиран от застрахователните брокери в България в полза на застрахователи в страната за 2011 година е 712,5милиона лева по данни на КФН и общ премиен приход в размер на 794 млн. лв. Застраховките Каско и Гражданска отговорност  доминират на пазара с 73 % от общия застрахователен приход. Брокерският пазар е силно фрагментиран – има 352 лицензирани застрахователни брокери.  80 % от премиините застрахователни приходи се реализират от първите 68 посредника, като най – големия от тях има 5,8 % дял от общите приходи.

Застрахователен брокер Премиен приход в лв.
„АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ ООД 48 151 689 лв.
„ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД 46 081 392 лв.
„МАРШ“ ЕООД 30 018 707 лв.
„ТОТАЛ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ООД 25 957 381 лв.
„ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 23 444 439 лв.
„РАЙФАЙЗЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД 22 988 640 лв.
„ОББ – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ АД 22 057 478 лв.
„АОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 20 390 144 лв.
„ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕРС“ ЕООД 20 103 442 лв.
„ВЕЛМАР БРОКЕРС“ АД 19 552 862 лв.
„УНИКРЕДИТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД 19 318 859 лв.
„БРОКЕР ИНС“ ООД 18 654 111 лв.
„АСПРО БРОКЕР“ ЕООД 18 229 601 лв.
„ПФОЕ АГЕНЦИЯ“ ЕООД 15 081 105 лв.
„АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 13 489 694 лв.
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕФКО ИНС“ ЕООД 12 306 271 лв.
„СИВОВ ГРУП“ ЕООД 11 329 266 лв.
„ЗБК БАЛКАН“ АД 10 481 123 лв.
„ПИРЕОС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД 10 176 568 лв.
„БРОКЕР 2001″ ЕООД 9 938 792 лв.
„КАРОЛ СТАНДАРТ“ ЕООД 9 697 861 лв.
„ЗБК ОРЕЛ“ ООД 9 612 832 лв.
„ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ООД 9 268 135 лв.
„ЗП ЛИБРА“ ООД 8 591 962 лв.
„ПОРШЕ ИНШУЪРЪНС БРОКЕР БГ“ ЕООД 8 527 277 лв.
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТЕТРА ИНС“ АД 7 737 279 лв.
„АДМИРАЛ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД 7 013 940 лв.
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КЪЩА ИНС КОНСУЛТ“ ЕООД 6 337 205 лв.
„СОФИЯ БРОКЪРС“ ООД 6 298 878 лв.
Приходи на Топ 30 застрахователни брокери за 2011 490 836 933 лв.

 

Share

Tags: , ,